Jezi(k)-ci: [ de ] [ en ] [ sr ] [ xx ]
autor digitalnog objekta:
Hirsch, Siegmund
Naslov:

Das Alexanderbuch Johann Hartliebs

Opis:
(en:) A study of the Johann Hartlieb’s translation of the Alexander romance, written by a German philologist and historian of literature Siegmund Hirsch.
Johann Hartlieb (ca. 1410–1468) was a Bavarian physician, who worked for several rulers of the time.
He also translated several works of various classical authors into German. Ca. 1450 he translated a Parisian manuscript of the Archpresbyter Leo’s Historia de preliis and expanded it with his own comments and additions.
This translation was very popular and it was reproduced in a great number of manuscripts and print editions.

Year of publishing: 1909
Trajni link:
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:723
Prava i licence:
Creative Commons
  • http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/uk/
  • Korišćenje ovog materijala, konkretno njegovo reprodukovanje i distribucija, čini vas ugovornom stranom prema autoru/vlasniku ovog materijala i vezuje vas na licencom propisane uslove korišćenja. Oni podrazumevaju korišćenje materijala samo u okviru ograničenja sadržanih u autorizaciji koju je dao autor/vlasnik dela i koju potvrđuje ovaj dokument. Provajder ovog servisa (Univerzitet u Beogradu,Univerzitetska biblioteka) i Creative Commons nisu partneri u ugovoru o licenci. Nikakva prava niti obaveze ne mogu nastati, koje bi se smatrale obavezujućim bilo za provajdera servisa, bilo za Creative Commons. Ni provajder servisa ni Creative Commons nisu ustanove pravne prakse, i ne mogu i neće pružati pravne savete. One pružaju informacije bez bilo kakve pretpostavljene garancije i ne prihvataju odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati njenim korišćenjem.
University of Vienna 2007