Jezi(k)-ci: [ en ] [ sr ]
autor digitalnog objekta:
Simić, Vladimir, 1976-
drugo:
Timotijević, Miroslav, 1950-
drugo:
Stefanović, Mirjana, 1950-
drugo:
Brajović, Saša, 1965-
Naslov:

Zaharija Orfelin (1726-1785)

Podnaslov:
doktorska disertacija
Alternativni naslov:
Nema alternativnog naslova.
Opis:
Историја уметности - историја уметности и визуелне културе новог века / history of art - history of art and visual culture of the early modern period
Датум одбране: 15.05.2013.
Trajni link:
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:6902
Prava i licence:
Creative Commons
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/uk/
  • Korišćenje ovog materijala, konkretno njegovo reprodukovanje i distribucija, čini vas ugovornom stranom prema autoru/vlasniku ovog materijala i vezuje vas na licencom propisane uslove korišćenja. Oni podrazumevaju korišćenje materijala samo u okviru ograničenja sadržanih u autorizaciji koju je dao autor/vlasnik dela i koju potvrđuje ovaj dokument. Provajder ovog servisa (Univerzitet u Beogradu,Univerzitetska biblioteka) i Creative Commons nisu partneri u ugovoru o licenci. Nikakva prava niti obaveze ne mogu nastati, koje bi se smatrale obavezujućim bilo za provajdera servisa, bilo za Creative Commons. Ni provajder servisa ni Creative Commons nisu ustanove pravne prakse, i ne mogu i neće pružati pravne savete. One pružaju informacije bez bilo kakve pretpostavljene garancije i ne prihvataju odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati njenim korišćenjem.
University of Vienna 2007