Jezi(k)-ci: [ sr ]
autor digitalnog objekta:
Stanojević, Stanoje. 1874-1937.
Naslov:

Историја Босне и Херцеговине

Opis:
No description available.
Trajni link:
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:3675
Prava i licence:
  • Ovaj matarijal nije obuhvaćen ni jednom licencom. Sva prava zadržava autor/vlasnik. Ovaj materijal morate koristiti u skladu sa ograničenjima određenim Zakonom o autorskom pravu. Bilo koji drugi način korišćenja, a posebno reprodukovanje, distribucija, prenošenje i prerada, zahtevaju saglasnost autora/vlasnika. U suprotnom je ovaj način upotreba materijala zabranjen i predstavlja kršenje autorskih prava.
University of Vienna 2007