Jezi(k)-ci: [ en ] [ sr ]
autor digitalnog objekta:
Trpković, Ana Lj., 1969-
drugo:
Vujanić, Milan P., 1948-
drugo:
Stanić, Branimir Č., 1950-
drugo:
Tubić, Vladan J., 1960-
drugo:
Pejčić-Tarle, Snežana A., 1952-
drugo:
Đokić, Vladan, 1963-
Naslov:

Uticaj demografske promene starenja stanovništva na saobraćajno projektovanje urbanog saobraćajnog sistema

Podnaslov:
Nema podnaslova.
Alternativni naslov:
Nema alternativnog naslova.
Opis:
No description available.
Trajni link:
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:17816
Prava i licence:
Creative Commons
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/
  • Korišćenje ovog materijala, konkretno njegovo reprodukovanje i distribucija, čini vas ugovornom stranom prema autoru/vlasniku ovog materijala i vezuje vas na licencom propisane uslove korišćenja. Oni podrazumevaju korišćenje materijala samo u okviru ograničenja sadržanih u autorizaciji koju je dao autor/vlasnik dela i koju potvrđuje ovaj dokument. Provajder ovog servisa (Univerzitet u Beogradu,Univerzitetska biblioteka) i Creative Commons nisu partneri u ugovoru o licenci. Nikakva prava niti obaveze ne mogu nastati, koje bi se smatrale obavezujućim bilo za provajdera servisa, bilo za Creative Commons. Ni provajder servisa ni Creative Commons nisu ustanove pravne prakse, i ne mogu i neće pružati pravne savete. One pružaju informacije bez bilo kakve pretpostavljene garancije i ne prihvataju odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati njenim korišćenjem.
University of Vienna 2007