Jezi(k)-ci: [ en ] [ sr ]
autor digitalnog objekta:
Mihaljević, Marina M., 1983-
drugo:
Marić-Bojović, Nađa, 1968-
drugo:
Novaković, Ivana, 1961-
drugo:
Lečić-Toševski, Dušica, 1952-
drugo:
Marković, Ivanka, 1968-
drugo:
Đukić-Dejanović, Slavica, 1951-
Naslov:

Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja

Podnaslov:
Nema podnaslova.
Alternativni naslov:
Nema alternativnog naslova.
Opis:
No description available.
Trajni link:
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:16091
Prava i licence:
Creative Commons
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk/
  • Korišćenje ovog materijala, konkretno njegovo reprodukovanje i distribucija, čini vas ugovornom stranom prema autoru/vlasniku ovog materijala i vezuje vas na licencom propisane uslove korišćenja. Oni podrazumevaju korišćenje materijala samo u okviru ograničenja sadržanih u autorizaciji koju je dao autor/vlasnik dela i koju potvrđuje ovaj dokument. Provajder ovog servisa (Univerzitet u Beogradu,Univerzitetska biblioteka) i Creative Commons nisu partneri u ugovoru o licenci. Nikakva prava niti obaveze ne mogu nastati, koje bi se smatrale obavezujućim bilo za provajdera servisa, bilo za Creative Commons. Ni provajder servisa ni Creative Commons nisu ustanove pravne prakse, i ne mogu i neće pružati pravne savete. One pružaju informacije bez bilo kakve pretpostavljene garancije i ne prihvataju odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati njenim korišćenjem.
University of Vienna 2007